Otwarte Mistrzostwa Polski Jachtów Klasy FOOTY – WROCŁAW 22-23.06.2019

Ahoj!

Otwarte, międzynarodowe, wielkie regaty małych jachtów już wkrótce we Wrocławiu!

To wyjątkowa okazja dla młodych duchem żeglarzy, armatorów, konstruktorów i sympatyków jednostopowych jachtów na sprawdzenie swoich jednostek w przyjacielskiej konfrontacji z najlepszymi skipperami trzech krajów (w tym roku spodziewamy się udziału reprezentantów Polski, Czech i Ukrainy).
Szczegółowe zasady konkursu zostaną podane niebawem – w przeważającej większości będą opierać się na ubiegłorocznym regulaminie, ale należy uwzględnić też kilka punktów, które sprawdziły się już w tegorocznych Mistrzostwach Czech
(prosimy zwrócić szczególną uwagę na termin zgłoszenia udziału!).
Jak co roku, rozgrywki odbędą się w grupach senior, junior, women. Organizatorzy przewidują także nagrody dodatkowe między innymi:
– za najpiękniejszy jacht;
– dla najmniejszego zawodnika/zawodniczki;
– za najlepszy system ratowniczy FOOTY;
– za topową stylizację (dopasowanie jachtu i ubioru skippera)
– za najlepszą pracę plastyczną na temat „Wielkie, małe żagle”
(technika dowolna, forma plastyczna płaska, format maksymalny A3, wiek bez ograniczeń)

LOKALIZACJA AKWENU I WARUNKI NAUTYCZNE
Rozgrywki sportowe odbędą się na terenie Wrocławskiego Stowarzyszenia Żeglarskiego „Port Stanica”,
przy ulicy Kożuchowskiej 13 we Wrocławiu (na części zatoki rzeki Odry).
Głębokość akwenu wynosi ok. 1,20 m. Przeważający typ wiatru: umiarkowany do średniego, zmienny.

PROGRAM REGAT
Sobota, 22 czerwca 2019 r.
10.00-11.00 Rejestracje zawodników i modeli oraz treningi
11.00-11.30 Otwarcie zawodów i odprawa przedstartowa dla zawodników
11.30-13.00 Eliminacyjne biegi konkursowe – tura I (5-10 biegów)
13.00-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.30 Eliminacyjne biegi konkursowe – tura II (5-10 biegów)
16.30-22.00 Przerwa – możliwość indywidualnego lub grupowego zwiedzania Wrocławia
18.30-22.00 Wymiana pomysłów, doświadczeń, technologii, spotkania żeglarzy klasy FOOTY.
Niedziela, 23 czerwca 2019 r.
09.45-10.00 Odprawa przedstartowa dla zawodników
10.00-12.30 Biegi finałowe (do 5 biegów w finale A i finale B)
12.30-13.30 „Czas narybku” – zawodnicy udostępniać będą swoje jachty początkującym adeptom żeglarstwa (zgłoszonym wcześniej organizatorowi). Prosimy wszystkich zawodników o udział w tej formie aktywizacji przyszłych footy-skipperów
ok. 13.30 Uroczyste dekoracje zwycięzców, wręczenia dyplomów nagród i upominków, pamiątkowa fotografia.
ok. 14.00 Zamknięcie regat

ZASADY RYWALIZACJI
Intencją organizatorów jest utrzymanie podczas regat dotychczasowego nieformalnego klimatu i zabawy – w duchu fair-play – bez bezwzględnego dążenia do wygranej, choć rozgrywki sportowe będą realizowane w oparciu o oficjalne zasady obowiązujące w klasie FOOTY RC, zamieszczone na głównej stronie Internationale FOOTY Class Association – http://footy.rcsailing.net/rules.php. Ponadto w do tegorocznych regatach mogą startować modele spełniające warunki klasy FOOTY, ale mające więcej niż 2 żagle (np. makiety żaglowców) w ramach promocji klasy.
Na terenie rozgrywek należy stosować się również do poleceń Komandora Regat oraz regulaminu Portu STANICA.

UCZESTNICY
W zawodach może wziąć udział każdy zawodnik, który stawi się na starcie w dniu rozpoczęcia regat, z modelem łodzi żaglowej (może też być czarterowana) spełniającej wymogi klasy FOOTY RC, oraz będzie stosował się do zasad regulaminu zawodów i pozostałych, powszechnie uznanych norm.
Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej poprzez pocztę pdejnak@mdk.wroclaw.pl
Przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia gwarantuje otrzymanie pamiątkowego dyplomu za udział w zawodach. Brak zgłoszenia co najmniej na tydzień przed zawodami będzie utrudnieniem również dla danego uczestnika.
Zgodnie z przyjętymi w Polsce zasadami do grupy juniorów kwalifikują się zawodnicy w wieku do lat 16 (do rocznika 2003 włącznie). Niepełnoletni uczestnicy zawodów przez cały czas zawodów pozostają pod opieką rodziców, a na pomosty mogą wchodzić jedynie w kapokach (istnieje możliwość ich wypożyczenia na miejscu z zasobów HOW Stanica – po wcześniejszym uzgodnieniu)
Do rozgrywek można zgłaszać także drużyny, składające się z minimum trzech zawodników (UWAGA: w tym minimum jednego juniora lub jednej zawodniczki!), reprezentujące dany kraj, region, klub lub sponsora.

Szczegółowy Regulamin Regat znajduje się tutaj:

https://www.facebook.com/events/626378097830212/permalink/631923257275696/

Wyciąg z regulaminu klasy FOOTY

https://modelmaniak.pl/wycig-z-regulaminu-klasy-footy/

Zapraszamy!

W imieniu Organizatorów.

Źródło:

https://www.facebook.com/FOOTY.POL/

https://modelmaniak.pl/