Kontakt

• Stowarzyszenie MiniSail.pl jest stowarzyszeniem zwykłym powołanym na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach
• Stowarzyszenie zostało wpisane w dniu 25. 07. 2018r. do Ewidencji Stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przy Prezydencie Miasta Kielce pod numerem pozycji 112.
• Przedstawicielem Stowarzyszenia MiniSail jest Michał Daranowski

Możesz się z nami skontaktować za pomocą poniższego formularza