Szkolenie sędziów.

W dniu 14 lutego w ramach działań  w aktualnej pandemicznej sytuacji  Stowarzyszenie MiniSail.pl przeprowadziło szkolenie sędziów – aplikantów  on – line.

Forma szkolenia, jego zakres oraz program został uzgodniony z Panem Marianem Taborkiem Przewodniczącym Kolegium Sędziów przy Centralnej Komisji Modelarskiej LOK.

W programie szkolenia zwrócono szczególną uwagę na przepisy klas NS dotyczących szczególnie modeli z grupy NSS. Pan Marian Taborek, który otworzył i zamknął szkolenia zwrócił również uwagę na przypadki niesportowego zachowania się zawodników w stosunku do sędziów podczas trwania zawodów. Należy starać się wszelkie tego typu przypadki zdecydowanie  eliminować zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Szkolenie prowadził Michał Daranowski, całą internetową logistykę spotkania zapewnił Łukasz Ostrowski.