Palo D’água – część 4.

Kadłub Palo D’água doczekał się pokrycia papierem japońskim i nitrocellonem. Jako ostatnią warstwę zastosowano lakier – po wyschnięciu łódkę złożono i zwodowano.