Puchar Klasy NSS – 650 STANDARD – MiniSail.pl

 

Puchar Klasy NSS – 650 STANDARD  – MiniSail.pl

Przepisy klasowe

 1. Modele klasy „NSS – 650 – STANDARD” są modelami żaglowymi, w których jedynym pędnikiem są żagle.
  2. Modele są sterowane za pomocą fal radiowych zgodnie z ogólnymi przepisami obowiązującymi w Polsce.
  3. Modele są przeznaczone do wyścigów zespołowych.

Przepisy szczegółowe

 Podstawowe parametry modelu klasy „NSS – 650 – STANDARD

 • Długość całkowita kadłuba wykonanego w dowolnej technologii ma wynosić 650 milimetrów [+/- 5 mm].
 • Wysokość masztu nie może przekroczyć 1100 milimetrów.
 • Powierzchnia ożaglowania nie może przekroczyć 2250 cm2 ilość wymiennych kompletów żagli jest dowolna. Ożaglowanie może składać się wyłącznie z dwóch żagli trójkątnych [foka i grota] zawieszonych na jednym maszcie. Wyklucza się stosowanie skrzydeł żaglowych lub żaglomasztów i masztów obrotowych. Materiał z jakiego są wykonane żagle musi się dać zwinąć w rurkę o średnicy 30 mm.
 • W modelu można zastosować dwa dowolne serwomechanizmy pod warunkiem, że jeden obsługuje ster kierunku a drugi żagle.
 • Wymiar i powierzchnia steru jest dowolna. Tylna krawędź steru nie może wystawać poza pawęż kadłuba.
 • Długość płetwy balastowej nie jest ograniczona żadnym wymiarem, ilość wymiennych płetw balastowych i sterów jest dowolna. Gotowy do pływania model musi posiadać tylko jeden ster, jedną płetwę balastową [wyklucza się stosowanie uchylnych płetw balastowych], ster musi być ruchomy tylko w swojej osi obrotu. Model musi posiadać tylko jeden maszt..
 • Masa i kształt balastu jest dowolna.
 • Kadłub modelu musi być zaopatrzony w elastyczny zderzak na dziobie przymocowany trwale do kadłuba. Grubość zderzaka nie jest wliczana w długość kadłuba.

Przebieg zawodów modeli klasy „NSS-650-STANDARD” :

 • Regaty modeli odbywają się po trasie trójkąta ze startem i metą „na wiatr” (bejdewind). Jeden bieg trwa 30 minut.
 • Każdemu zawodnikowi przyznaje się 1 punkt za każde pełne okrążenie trasy. O końcowej lokacie w zawodach decyduje suma pełnych okrążeń trasy przepłyniętych we wszystkich biegach.
 • Jeśli na I, II lub III miejscu uplasuje się dwóch lub więcej zawodników z tą samą liczbą okrążeń, wówczas sędzia zarządza dogrywkę. Może ona odbywać się na jedno lub więcej okrążeń, lub też na odmiennej trasie, ustalonej przez sędziego.

 

Postanowienia końcowe:

Podstawowym regulaminem rozgrywania biegów „NSS – 650 – STANDARD” są przepisy regatowe dla klas NSS NAVIGA.

 

Założenia regulaminu Pucharu klasy NSS – 650 STANDARD

( ostateczną wersję  regulaminu opublikujemy po zebraniu Stowarzyszenia na zawodach w Wilkowie )

 

 • Do startu dopuszczone mogą być wyłącznie modele spełniające wymogi klasowe zamieszone powyżej.
 • Ilość eliminacji w sezonie jest tożsama z ilością zawodów organizowanych przez MiniSail.pl
 • Punkty zdobyte przez poszczególnych zawodników w kolejnych zawodach są sumowane w trakcie całego sezonu.
 • Łączna suma wszystkich uzyskanych w sezonie punktów decyduje o zdobyciu Pucharu.
 • Punktu uzyskane w dogrywkach nie są brane pod uwagę
 • W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów decyduje większa ilość wygranych

a w dalszej kolejności ilość drugich i trzecich miejsc w zawodach branych pod uwagę w punktacji łącznej.

 • W przypadku braku rozstrzygnięcie decyduje losowanie między dwoma najlepszymi zawodnikami.
 • Do wyniku końcowego będą brane pod uwagę wszystkie starty zawodnika w sezonie niezależnie od  ilości startów.
 • Organizatorzy informują, że w danym sezonie jedyną nagrodą w rozgrywce pucharowej jest Puchar w Klasie NSS -650 STANDARD – MiniSail.pl