Zmodyfikowany regulamin klasy NSS – 650 – STANDARD

Wracając na bliższe nam podwórko  informujemy że w ramach zawodów organizowanych przez MiniSail.pl  został wprowadzony od tego sezonu zmodyfikowany regulamin klasy NSS – 650 – STANDARD.

Zmiany zostały podyktowane między innymi faktem , że „matczyna” grupa modeli klasy RG wprowadziła modyfikacje swojego regulaminu.

Po zapoznaniu się z aktualnie obowiązującymi przepisami klasy RG , po konsultacji z Przewodniczącym Kolegium Sędziów Panem Marianem Taborkiem  zaktualizowaliśmy regulamin klasy NSS – 650 – STANDARD w taki sposób aby zarówno modele obu klas – tj. RG i NSS – 650 – STANDARD odpowiadały wymogom obu regulaminów. Chodziło nam o to aby modele NSS – 650 STANDARD  mogły być dopuszczone do startu  w klasach RG i odwrotnie.

Na zawodach organizowanych przez MiniSail.pl  nie będzie rozgrywana klasa NSS – 650 –  OPEN.

Klasa NSS 650 STANDARD

Przepisy  2023 

 1. Klasa „NSS – 650 – STANDARD” jest klasą narodową modeli żaglowych, w której mogą być rozgrywane zawody w ramach zawodów klas NSS samodzielnie lub wszystkich klas NS.
  2. W klasie „NSS – 650 – STANDARD” mogą być rozgrywane zawody w następujących przedziałach wiekowych: młodzik, junior, senior.
  3. W klasie „NSS – 650 – STANDARD” może być przyznany tytuł Mistrza Polski według przepisów obowiązujących dla sekcji NS [ przepisy NAVIGA].

Przepisy klasowe

 1. Modele klasy „NSS – 650 – STANDARD” są modelami żaglowymi, w których jedynym pędnikiem są żagle.
  2. Modele są sterowane za pomocą fal radiowych zgodnie z ogólnymi przepisami obowiązującymi w Polsce.
  3. Modele są przeznaczone do wyścigów zespołowych.

Przepisy szczegółowe

 

Podstawowe parametry modelu klasy „NSS – 650 – STANDARD”:

 1. Długość całkowita kadłuba wykonanego w dowolnej technologii ma wynosić 650 milimetrów [+/- 5 mm].
 2. Wysokość masztu nie może przekroczyć 1100 milimetrów.
 3. Powierzchnia ożaglowania nie może przekroczyć 2250 cm2 ilość wymiennych kompletów żagli jest dowolna. Ożaglowanie może składać się wyłącznie z dwóch żagli trójkątnych [foka i grota] zawieszonych na jednym maszcie. Wyklucza się stosowanie skrzydeł żaglowych lub żaglomasztów i masztów obrotowych. Materiał z jakiego są wykonane żagle musi się dać zwinąć w rurkę o średnicy 30 mm.
 4. W modelu można zastosować dwa dowolne serwomechanizmy pod warunkiem, że jeden obsługuje ster kierunku a drugi żagle.
 5. Wymiar i powierzchnia steru jest dowolna. Tylna krawędź steru nie może wystawać poza pawęż kadłuba.
 6. Długość płetwy balastowej nie jest ograniczona żadnym wymiarem, ilość wymiennych płetw balastowych i sterów jest dowolna. Gotowy do pływania model musi posiadać tylko jeden ster, jedną płetwę balastową [wyklucza się stosowanie uchylnych płetw balastowych], ster musi być ruchomy tylko w swojej osi obrotu. Model musi posiadać tylko jeden maszt.
 7. Masa i kształt balastu jest dowolna.
 8. Kadłub modelu musi być zaopatrzony w elastyczny zderzak na dziobie przymocowany trwale do kadłuba. Grubość zderzaka wynosi minimum 0,4 cm i jest wliczana w długość kadłuba.