MiniSail Polska – co udało się zrobić i jak chcemy się rozwijać.

MiniSail Polska w porównaniu do swych starszych europejskich „braci” jest stosunkowo młodym stowarzyszeniem. Jednak przez okres zaledwie jednego sezonu powstała bardzo prężnie działająca organizacja modelarska mająca swój charakter i cele. W minionym sezonie udało się nam stworzyć cykl zawodów monotypowej klasy Sunfish RC. Zostały rozegrane 4 edycje Pucharu Sunfisha RC, w Konstantynowie Łódzkim, Skarżysku Kamiennej, Gliwicach i w Pińczowie. Cieszy fakt powstania zupełnie nowych zawodów w Gliwicach i w Pińczowie, które rozgrywane są na bardzo ciekawych naturalnych akwenach. W myśl idei minisail nawiązaliśmy współpracę z kolegami z FOOTY Polska, którzy gościli u nas na zawodach w Gliwicach. Bardzo cieszymy się także ze współpracy ze Śląskim Yacht Clubem, z którym razem organizujemy zawody klasy NSS w Gliwicach i od jesieni łączy nas umowa o współpracy – mamy nadzieję, że zaowocuje ona organizacją wspólnych projektów, jak regaty czy warsztaty modelarskie dla dzieci. Przez niespełna rok liczba modelarzy zrzeszonych w MiniSail Polska zwiększyła się dwukrotnie, został wybrany zarząd stowarzyszenia i nakreślone jego przyszłe cele. Bardzo miłym akcentem końca sezonu, było ufundowanie przez Bogdana Śliwę, profesjonalnego pontonu, który zapewnia nam niezależność w działaniu na wodzie. Propagujemy też modelarstwo szkutnicze poprzez naszą stronę internetową i Facebooka. Modelarze związani z MinSail rozpoczęli także aplikacje sędziowskie co w dużym stopniu przyczynia się do rozwoju kadry mogącej organizować zawody modelarskie w Polsce. Najważniejsze jest jednak to, że cały czas budujemy nowe modele i zachęcamy do tego innych. Tworzymy, też tradycje MniSail Polska – od nowego sezonu mamy swoją flagę, która towarzyszyć będzie nam na zawodach organizowanych lub współorganizowanych przez nasze stowarzyszenie. Powstały także koszulki, naszywki na polary i inne drobiazgi z logo organizacji.

W minionym roku uczestniczyliśmy w wielu zawodach organizowanych przez Sekcje NS LOK, a w niektórych współpracowaliśmy z Sekcją w ich organizacji. Mamy nadzieję, że swoją postawą udowodniliśmy, że nie jesteśmy konkurencją dla Sekcji NS, a wręcz przeciwnie powiększamy jedynie ofertę imprez modelarskich w Polsce. Modelarze zrzeszeni w MiniSail uczestniczyli także, na zawodach w Czeskim Terlicku, a nasi „południowi” przyjaciele odwiedzili nas przy okazji zawodów w Konstantynowie, Skarżysku Kamiennej i Gliwicach.

W przyszłym sezonie chcemy rozwijać to co stworzyliśmy. Wierzymy, że współpraca z dużym żeglarstwem jest jedyną drogą rozwijania naszego hobby. Zawodami w Gliwicach udowodniliśmy, że te dwa środowiska bardzo dobrze się rozumieją, a żeglarze „czując wiatr” świetnie pływają też modelami. Zresztą w naszym środowisku jest też wielu żeglarzy – wiatr i woda są jedne dla dużych i małych jachtów. Może warto w przyszłym sezonie pomyśleć o powołaniu wśród modelarzy MiniSail kadry reprezentującej nas na zawodach zagranicznych? Idee przyświecające Minisail czyli, budowanie modeli, współpraca, bezkonfliktowość i dużo pływania się sprawdza więc tego się trzymajmy :).