Współpraca ABC Model Hobby i Minisail Polska.

Miło nam powiadomić, że fundacja ABC Model Hobby i Minisail Polska nawiązały współpracę propagującą modelarstwo szkutnicze RC, ze szczególnym naciskiem na żeglarstwo. Celem współpracy jest wymiana wiedzy modelarskiej, rozpowszechnianie jej wśród młodzieży, a w przyszłości organizacja wspólnych regat, pikników lub wystaw modelarskich.

Fundacja ABC Model Hobby powstała w roku 2015 od tego czasu rozpoczęła promowanie własnej działalności, jaką jest modelarstwo redukcyjne oraz sportowe. W 2019 r przy wsparciu Domu Kultury Jowisz w Gaworzycach ABC Model Hobby otworzyła pracownie modelarską, a od marca 2020 w Centrum Kultury Zamek w Kożuchowie. 5 czerwiec 2020 r. fundacja podpisała umowę ze Starostą Powiatowym Powiatu Nowosolskiego o utworzenie w Nowej Soli Regionalnego Centrum Modelarskiego przy ul. Witosa w Nowej Soli. Mamy nadzieję, że połączenie sił i wspólne cele ABC Model Hobby i Minisail Polska, zaowocują organizacją wspólnych, regat wystaw i czynnym propagowaniem modelarstwa wśród dzieci i młodzieży.

Ekipa MiniSail Polska