Sunfish – wnętrze.

Wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz kadłuba zostały wykonane ze spienionego PCV, a następnie wklejone na żywicę i wzmocnione na łączeniach tkaniną szklaną. W mocowanie windy żaglowej wklejone są dwie nakrętki umożliwiające jej montaż i demontaż. Podobnie jest z półką na akumulator i serwa, która jest przykręcana do wlaminowanych w kadłub nakrętek. Umożliwia to demontaż i wymianę serw i windy żaglowej wraz z całą szyną i „kółkiem zwrotnym”. Wręgi usztywniające kadłub, mocowanie steru, linka steru, jarzmo masztu i skrzynka balastowa są wklejone na żywicę i w miejscach występowania większych sił wzmocnione tkaniną. Na lince prowadzenia szotów założono „bezpiecznik” z gumki, która uniemożliwia spadanie jej z kółka zwrotnego – poprawka ta została wprowadzona w wyniku doświadczeń nabytych podczas pierwszych startów.